Εσωτερική Θερμομόνωση

Σε αυή την περίπτωση η θερμομονωτική στρώση τοποθετείται εσωτερικά των τοιχίων.Συνιστάται μόνο στην περίπτωση που δεν μπορεί να τοποθετηθεί εξωτερικά η θερμομόνωση, διότι δεν εκμεταλλευόμαστε την θερμοχωριτικοτητα της υφιστάμενης τοιχοπιοίας η οποία παραμένει εκτεθημένη στο ψύχος και στη ζέστη.

Πλεονεκτήματα:

  • Ευνοεί τη σύντομη θέρμανση του χώρου
  • Επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες
  • Δεν απαιτεί την εγκατάσταση σκαλωσιάς

Μειονεκτήματα:

  • Ευνοεί τον σχημασμό θερμογεφυρών