Η εταιρία μας

Η ΣΤΕΓΑΝΟΜΟΝΩΤΙΚΗ Α. ΠΑΠΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  είναι μία Τεχνική – Κατασκευαστική εταιρία μονώσεων με πολυετή εμπειρία στο χώρο της μόνωσης κτηρίων. Η εταιρία μας διαθέτει έμπειρο τεχνικό προσωπικό, πιστοποιημένο κατά DQSDINCERTCO, με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών της. Η μακροχρόνια παρουσία μας εδώ και 49 έτη στον τομέα της μόνωσης, μας καθιστούν Ν° 1 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στη Βόρεια Ελλάδα. Η ΣΤΕΓΑΝΟΜΟΝΩΤΙΚΗ αναλαμβάνει την εκτέλεση πάσης φύσεως μονωτικών εργασιών με δικά της συνεργεία  επιβλέποντας όλες τις εργασίες και προσφέροντας τις ανάλογες εγγυήσεις. Η εταιρία χρησιμοποιεί πιστοποιημένα υλικά της αγοράς, υψηλής ποιότητας τα οποία και προέρχονται από τις μεγαλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές βιομηχανίες.