Τυποποιημένο Σύστημα Θερμοπρόσοψης

Η θερμοπρόσοψη εξωτερικών τοίχων με τυποποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για την επίτευξη της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης της μόνωσης.

Ένα πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης χρησιμοποιεί συγκεκριμένα υλικά που έχουν δοκιμαστεί για την αντοχή και την αποδοτικότητα τους σε ευρωπαϊκα εργαστήρια. Διαθέτουν σύστημα "Ευρωπαϊκης Τεχνικής Πιστοποίησης" (ETAG004) και CE.

Το συνεργείο εφαρμογής χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα υλικά που του παρέχει ο κατασκευαστής, διότι αυτά έχουν σχεδιαστεί να συνεργάζονται απόλυτα μεταξύ τους. Το συνεργείο δεν επιλέγει υλικά εκτός συστήματος (λόγω κόστους αγοράς), διότι δεν γνωρίζουμε εαν είναι πιστοποιημένα ή αν μπορούν να λειτουργήσουν μαζί.