Υγρομόνωση δεξαμενής - πισίνας

Τα στεγανωτικά υλικά με βάση το τσιμέντο έχουν πολλά πλεονεκτήματα και προτιμούνται σε πολλές εφαρμογές σε μπετόν ή τοιχοποιϊα όπως:

dexam

  • υπόγεια τοιχία και δάπεδα
  • δεξαμενές πόσιμου νερού
  • πισίνες
  • δεξαμενές βιολογικού καθαρισμού
  • αρδευτικούς αγωγούς από σκυρόδερμα
  • λιμενικά έργα

Η υγρομόνωση σε τέτοιου είδους έργα πρέπει να εφαρμόζεται από πεπειραμένο συνεργείο. Πιθανά σφάλματα του συνεργείου ή των υλικών δύσκολα μπορούν να επιδιορθωθούν όταν μπουν σε λειτουργία οι συγκεκριμένες κατασκευές.