Θερμομόνωση Τοιχίου - Θερμοπρόσοψη

Θερμομόνωση Τοιχίου - Θερμοπρόσοψη.

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του κτηρίου, το οποίο πρέπει να προφυλάσσουμε είναι οι όψεις του, οι οποίες είναι μόνιμα εκτεθειμένες στις διάφορες καιρικές συνθήκες. Η εφαρμογή μιας θερμομόνωσης πρέπει να πραγματοποιείται από έμπειρο και καταρτισμένο συνεργείο με γνώσεις στο αντικείμενο. Η εξωτερική θερμομόνωση έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από την εσωτερική, αλλά στην περίπτωση που η εξωτερική θερμομόνωση είναι αδύνατη, τότε μπορούμε να επέμβουμε εσωτερικά του κτηρίου.  Η εταιρία μας χρησιμοποιεί πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

exoteriki esoteriki

Οφέλη εξωτερικής θερμομόνωσης:

  • Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη.
  • Αύξηση της θερμοχωρητικότητας του τοίχου.
  • Ελαχιστοποίηση των θερμογέφυρων και αποφυγή ανάπτυξης μικροοργανισμών (μούχλα).
  • Μείωση της ταχύτητας θέρμανσης της τοιχοποιίας το καλοκαίρι.
  • Μέγιστη προστασία όψεων από κλιματικές καταπονήσεις.
  • Ευελιξία στην τελική διαμόρφωση της όψης. (υφή, χρωματισμός).
  • Κέρδος πολύτιμου εσωτερικού χώρου.
  • Αύξηση της αξίας του ακινήτου.