Υγρομόνωση Υπογείου

Υγρομόνωση Υπογείου.

Η υγρασία που προέρχεται από το έδαφος είναι από τις σοβαρότερες μορφές υγρασίας. Οφείλει την παρουσία της σε υπόγεια ή επιφανειακά νερά, ή σε υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Η μέθοδος της εξωτερικής στεγανοποίησης των οριζοντίων και κάθετων στοιχειών γίνεται είτε με ασφαλτικές μεμβράνες είτε με επαλειφόμενα τσιμεντοειδή κονιάματα. Φυσικά στη συνέχεια πρέπει να τοποθετηθεί ένα σύστημα αποστράγγισης για την απομάκρυνση του νερού και για την προστασία της στεγανοποιητικής στρώσης. Υπάρχει και η εναλλακτική μέθοδος της υγρομόνωσης εσωτερικά μιας κατασκευής, αλλά επιλέγεται μόνο όταν δεν μπορούμε να επέμβουμε εξωτερικά. 

ypog1 ypog2